Probably the best free fonts on the web
    English     Français     Русский     Español

Fonte Crash Test

Vous êtes sur la page de la fonte Crash Test. C'est une fonte gratuite. Vous pouvez l'utiliser sans aucune restriction. La fonte a été publiée sur Fontzzz.com, le 03.09.2012 à 08H 15M. Elle a été placée dans la catégorie "Recherchées - BD". Version de la fonte Crash Test - "". Vous pouvez télécharger la fonte Crash Test sans aucuns frais et sans insription en cliquant sur le lien "Télécharger la fonte". Pour votre confort, cette fonte a été compressée en Zip. L'archive contient 6 fichiers de fontes.

Commentaire de l'auteur

:: [L I C E N C J A] ::

:: autorem tego fonta jest ATRAX Rafaі Brzeziсski
font zawiera duїe i maіe litery oraz niektуre znaki interpunkcyjne.

:: moÑ—esz :
--->tworzyж dowoln№ iloњж kopii fonta
--->instalowaж fonta na dowolnej liczbie komputerуw
---> wykorzystywaж go na stronach www, w publikacjach papierowych i elektronicznych pod warunkiem, їe nie maj№ one charakteru komercyjnego [tzn. przygotowujesz je na swуj wіasny uїytek a nie w celu zarobienia pieniкdzy]
---> udostкpniaж fonta na stronie www ale pod warunkiem, їe zachowasz plik z czcionk№ bez zmian i w widocznym miejscu poinformujesz kto jest autorem fonta

:: bez zgody autora nie moїesz modyfikowaж pliku z fontem, a szczegуlnie zmieniaж nazwy fonta, usuwaж informacji o autorze, usuwaж pliku z licencj№
uїywaж fonta do jakichkolwiek dziaіaс komercyjnych
sprzedawaж fonta albo udostкpniaж go na pіatnych, lub czкњciowo pіatnych stronach www

:: wszelkie uwagi proszк kierowaж na adres : antrax27@wp.pl
Rafaі Brzeziсski

:: najnowsze wersje moich fontуw znajdziesz zawsze na stronie : http://antraxja-fonts.iweb.pl

Jeњli chesz uїywaж tego fonta w celach komercyjnych proszк o kontakt. Peіna wersja fonta pozbawiona jest loga pod znaczkem @. Cena fonta do uїycia komercyjnego wynosi 10 euro .

ATRAX
Rafaі Brzeziсski
antrax27@wp.pl
http://antraxja-fonts.iweb.pl
----------------------------------------------------------------------------------------------------
The font Crash test shadow that was designed by me,
contains large letters, digits
and some punctuations.

It's freeware.
You can use it in your private projects,
if you want to put it to the commercial
projects please let me know.

font can be redistributed in condition
that it will be free of charge
and with this readme file attached.

Hope you like Crash test shadow and it will be
useful in your work :)


ATRAX
Rafaі Brzeziсski
antrax27@wp.pl
http://antraxja-fonts.iweb.pl

Prévisualisation

Crash Test font preview

Carte de la fonte

Crash Test font map

Cascade

Crash Test font waterfall

Prévisualisation

Crash Test font preview

Carte de la fonte

Crash Test font map

Cascade

Crash Test font waterfall

Prévisualisation

Crash Test font preview

Carte de la fonte

Crash Test font map

Cascade

Crash Test font waterfall

Prévisualisation

Crash Test font preview

Carte de la fonte

Crash Test font map

Cascade

Crash Test font waterfall

Prévisualisation

Crash Test font preview

Carte de la fonte

Crash Test font map

Cascade

Crash Test font waterfall

Prévisualisation

Crash Test font preview

Carte de la fonte

Crash Test font map

Cascade

Crash Test font waterfall

Plus de fontes: